تماس با ما

آدرس: ایران-تهران, زعفرانیه  صندوق پستی 1458-19395

تلفن: 02122750210 – 02122750380 – 02122750430

تلفن اختصاصی: 02122742997

نمابر: 02122750569

تلفن همراه: 09128361805

وب سایت: www.industriestechnology.ir

ایمیل: info@industriestechnology.ir